Produkty >> Bosch >> Common-Rail

Vstřikovací systémy Common-Rail (dále jen CR) firmy BOSCH jsou stále jedním s nejrozšířenějších na poli automobilového průmyslu. Proto se zabýváme kompletními službami, které jsou pro tyto systémy dostupné. Bohužel se setkáváme s názory, že vstřikovačí systémy Common-Rail nic nevydrží a že je jejich životnost velmi krátká.

Musíme si uvědomit, že nejnovější systémy pracují s tlakem až 2200 bar - dřívější systémy rotačních čerpadel pracovaly "pouze" s tlaky okolo 150 - 350 bar! Proto v případě systému CR jsou součásti vstřikovače vyráběny s takovou přesností a minimální tolerancí, že i jejich opotřebení je nutno zkoumat pod mikroskopem. Jejich funkčnost a pohyb ve vstřikovači je nastavován s přesností až 0.005 mm.

Musíme si uvědomit že systém Common-Rail již není schopen fungovat s horším palivem, či snad zanedbanou údržbou filtrace. V těchto případech dochází ke katastrofálním destrukcím systému. V opačném případě nám však je systém schopen poskytnout několikanásobný výkon s vysokou úsporou paliva, při produkci minimálního množství emisí oproti dřívějším systémum vstřikování. S použitím komerčních paliv značkových benzínových pump a častou údržbou se dá odhadovat životnost tohoto vstřikování na 250-350 tis. km.